Realizované stavby

Havarijní oprava parovodu Jugoslávská ulice, Náchod

2019, Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ, s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v chodníku a zeleném pásu v Jugoslávské ulici. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí, odkrytí kompenzátoru. Zaklopení parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení povrchů chodníků.

Osvědčení objednatele

Havarijní oprava parovodu v ulici Sokolská

2019, Náchod, ul. Sokolská Investor: Innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Alprim CZ s.r.o.

Odkrytí parovodního potrubí v ulic Sokolská s asfaltovým povrchem i povrchem z ezámkové dlažby. Příprava pro výměnu poškozeného potrubí. Zaklopení a hydroizolace parovodního kanálu. Zásyp a hutnění jam, zhotovení nového povrchu ze zámkové dlažby a dočasného betonového povrchu.

Osvědčení objednatele

Optimalizace CZT Náchod - část nový Zdroj

2019, Teplárna Náchod Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Tenza, a.s.

Bourací a zemní práce v areálu Teplárny Náchod pro výstavbu nových technologií. Bourání betonů a zdiva, bourání a kopání přesných pasů do stávajících betonových podlah.

Osvědčení objednatele

Demolice objektu šaten a údržby v areálu firmy Losenický - polygrafické závody

2019, Nové Město nad Metují Investor: Losenický - polygrafické závody s.r.o. Generální dodavatel: Stavos NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o.

Demolice objektu šaten a údržby v areálu firmy Losenický - polygrafické závody. Demolice, odvoz a likvidace suti, úklid a příprava staveniště na stavební práce.

Osvědčení objednatele

Optimalizace soustavy CZT Plhov

2019, Náchod Plhov Investor: innogy Energo, s.r.o. Generální dodavatel: Tenza, a.s.

Kompletní zemní a stavební práce pro výměnu parovodního rozvodu tepla na Plhově - Náchod za horkovod. Zednické práce na výměníkových stanicích. Demontáže stávajících ocelových konstrukcí a montáže nových ocelových konstrukcí, demontáže stávajícího nadzemního trubního vedení.

Novinky e-mailem

Tvorba webových stránek Unigena